L'Institut Marianao coordinador d'un projecte KA2

L'Institut Marianao serà el coordinador d’un Projecte KA2 subvencionat per la comunitat Europea i coordinat des del departament de llengües estrangeres i projectes de mobilitat del centre que es desenvoluparà amb alumnes de cicles mitjans des de setembre de 2020 fins a l'agost del 2022.


Què és un projecte KA2?

Un projecte KA2 és una associació estratègica que forma part de l’acció clau 2 del programa Erasmus+, que promou una cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques. Es tracta d’un projecte de cooperació transnacional entre instituts de la comunitat europea que ofereix als beneficiaris l’oportunitat de cooperar per:

Implementar pràctiques innovadores

Implementar i transferir pràctiques innovadores a nivell local, nacional i europeu.

Modernitzar i internacionalitzar l'educació

Promoure la modernització i la internacionalització dels sistemes d’educació i formació.

Millorar les habilitats

Millorar les habilitats, el desenvolupament personal i l’ocupabilitat dels ciutadans europeus.

Quin és el nostre objectiu?

El projecte té com a objectiu crear xarxa entre els centres participants per comparar idees, pràctiques i mètodes per millorar les següents competències:

 • La sostenibilitat ambiental és el tema principal del nostre projecte a partir del qual treballaran els alumnes, tractant els productes agrícoles de kilòmetre zero de les zones on els alumnes viuen i utilitzant materials reciclables en les activitats.

 • Suport al desenvolupem de les seves competències lingüístiques, concretament de la llengua anglesa, ja que s’emprarà durant tot el projecte i també en les presentacions que realitzaran els alumnes sobre:

  • Els llocs culturals emblemàtics de les ciutats d’origen de l'alumnat.
  • Un pintor de cada un del països participants.
 • Aprendre a utilitzar el programari que s’utilitzarà en les aules durant el desenvolupament de les activitats.

 • Suport al desenvolupament de competències en FP del cicle formatiu que estan cursant, per tant en validació de coneixements, competències i habilitats adquirides mitjançant el projecte.

  • Suport a la ciutadania activa i sensibilització sobre qüestions relacionades amb la inclusió, la justícia social i la sostenibilitat ambiental mitjançant la integració de continguts culturals i mediambientals.
  • Suport a estudiants amb necessitats especials i amb risc d'abandonament escolar prematur per completar el seu cicle educatiu i lluitar contra la segregació i la discriminació a l'educació.