Els alumnes seleccionats visitaran els centres que participen en el projecte KA202.

Per seleccionar els estudiants s’utilitzaran els següents documents d’avaluació: