FAQS

A quin grup d’alumnes van dirigits aquests projectes Europeus?
A cursos de cicles formatius tant de cicles mitjans com superiors.
De que depèn que siguin escollits branques professionals de Comerç, Informàtica o de Fabricació Mecànica?, que són els cicles que es desenvolupen en el centre Marianao.
Depèn de quins cicles formatius desenvolupin la resta de centres que participen en el projecte. En el cas de la KA2 que desenvolupen actualment els centres de Polònia, Dinamarca i Itàlia tenen en comú que desenvolupen cicles d’informàtica, per tant el projecte s’ha establert per desenvolupar les competències dels alumnes d’aquest cicle formatiu.
Qui desenvolupa el projecte?
Primer hi ha una llarga planificació a fer, que es fa conjuntament entre els centres que participen en el projecte, però són els alumnes els responsables de posar en pràctica les activitats que s’han descrit en el projecte conjuntament amb l’ajuda de les professores que també hi participen.
Com es van trobar els centres estrangers que participen en el projecte?
La coordinadora de mobilitat del centre Marianao, va redactar una descripció dels objectius, participants i resultats finals del projecte i els va compartir en la plataforma eTwinning que també té una secció per cerca de centres que vulguin crear conjuntament un projecte educatiu.
Quan de temps es pot trigar en planificar un projecte d’aquestes característiques?
La coordinadora de mobilitat va començar a redactar el projecte en el 2018, per tant porta molt de temps, ja que la sol.licitud és complexa i es requereix de la participació de la resta de centres.
Quants centres catalans actualment estan desenvolupant una KA202?
Només dos centres catalans estan desenvolupant una KA2 actualment. Es van rebutjar 151 sol·licituds presentades a l’agència nacional i 43 van ser aprovades, trobareu el llistat a l’apartat Documents ECVET.
Qui subvenciona aquests projectes?
Aquests projectes estan subvencionats per la Comunitat Europea i gestionats per les agències nacionals, en el nostre cas, la Espanyola des de Madrid SEPIE. Aquesta agència gestiona els fons europeus de projectes educatius, per tant s’encarrega de fer les avaluacions dels projectes i l’aprovació o no dels projectes amb la seva respectiva subvenció.
Que espera el centre Marianao de participar en un projecte així, per què ha decidit participar-hi?
El centre Marianao espera que els alumnes i el propi centre se’n beneficiïn:
  • El Marianao té l’alumnat en el centre del seu projecte educatiu i amb aquest projecte els alumnes treuen un benefici professional, cultural i personal.
  • Millora d’anglès de l’alumnat.
  • Com a centre ens agrada obrir camí en projectes d’excel·lència desenvolupant projectes com aquest, en el que utilitzem la plataforma Europea eTwinning per l’educació i treballem conjuntament amb altres centres d’arreu d’Europa millorant les competències dels nostres alumnes i també de les nostres professores i professors.